Samarcanda stil

Glavni resursi

Odanost naših zaposlenika nam je najbitnija. Zahvaljujući kvaliteti naših radnika i načinu organizacije svih procesa, danas sami održavamo sve naše poslovne jedinice i uspješno pratimo promjenu ponude na tržištu. U našem otvorenom i kreativnom okruženju, gdje su jasno definirane procedure, svi koji rade sa nama uvijek imaju mogućnost pokazati svoj potencijal. Unutar tvrtke postoji sistem koji nagrađuje i valorizira najvrijednije animatore, nagrađujući ih adekvatno.