Trening centar

Stečene vještine nakon Samarcandinog trening centra

Zahvaljujući našim akademijama, stvaramo kvalitetne pojedince potrebne za uspješnu turističku animaciju. Samarcanda stvara timove namijenjene za turističke destinacije, ali smo dostupni i za posebne potrebe i edukacije trećih strana koje rade u turističkom sektoru.

Edukacije se održavaju na našim i partnerskim lokacijama, osposobljenim za teorijsku nastavu i praksu.

Odaberi pravu edukaciju

Samarcanda oduvijek radi edukacije za svoje zaposlenike u našim trening centrima.
Na taj način prenosimo svoj stil i svoje znanje nadolazećim zaposlenicima te tako unaprijeđujemo svoju uslugu.
Naša obuka je tijekom godina napredovala i postala usluga koju je moguće ponuditi klijenima i partnerima. Naše edukacije nisu samo animacijskog karaktera, već su kreirane i za unaprijeđenje komunikacijskih vještina, upravljanje ljudskim resursima i vođenje menadžmenta tvrtke.

0 vlastitih akademija za obuku
0 prilagodljivih vrsta obuke
0 internih trenera
0 osoba koje prođu obuku godišnje

Prilagodljiva rješenja za obuku

Samarcandina edukacijska ponuda

Naši obrasci za edukaciju se prilagođavaju onome što je vama i nama trenutno potrebno.
Kako bi zadovoljili interne potrebe, unutar naše edukacije donosimo tečajeve za sportske instruktore za različite sportove, tečajeve za animaciju najmlađih gostiju, tečajeve prodaje i administracije, tečajeve za odnose s vrsjecteeve i audio). Samarcandina se obuka sastoji istovremeno od upravljanja ljudskim resursima, menadžmentom, marketingom i komunikacijom, za različitu publiku, kroz programe Joyner 4 Students i Joyner 4 Business, ili proizvodeći personaliziranu uslugu – tečajeve odnosa s gostima i tehnološke tečajeve (audio/video, scenografija, kostumerija i natup).

Kreirajte svoju ponudu za edukaciju!
Kontaktiraj Samarcandu