Upravljamo kompletnim događanjima

Veliki eventi napravljeni baš po mjeri!

Samarcanda na turističku animaciju gleda kao na umjetnost u kojoj prikazuje svoje sposobnosti osmišljanja, izrade, planiranja i stvaranja originalnih velikih evenata.
Događaj koji je povjeren Samarcandi uvijek je upravljan sa koncepcijskog, dizajnerskog, tehničko-logističkog, redateljskog i umjetničkog gledišta.

Centar produkcije u Vareseu

Nakon detaljne analize potreba i definiranja ciljeva eventa, Samarcanda kreće u izradu cijelog projekta, dizajnira predstavu za klijente i brine o produkciji kroz interna odjeljenja (kostumerija, scenografija, glumci…).
Event se piše, upravlja i producira u Vareseu, gdje se nalazi sjedište sa opremljenim radionicama scenografije, krojačkim uredima, tehnologijom za stvaranje multimedijskih sadržaja i materijala uz potrebnu autorsku podršku.

2019 u brojkama
0 originalnih showova
0 akademija za obuku
0 originalnih kostima
0 proizvedenih i postavljenih scenografija
0 operativnih timova

Umjetnički performans

Naši performeri

Kako bismo bili u mogućnosti odgovoriti na sve zahtjeve, od lokacija na kojima će se održat eventi pa do same organizacije tih evenata, Samarcanda na raspolaganju ima različite veličine timova. Timovi su najčešće sastavljeni od 15 do 40 osoba – plesača, pjevača, glumaca, akrobata, tehničara te voditelja timova. Raznolikost Samarcandine produkcije potvrđuje prilagodljivost u plesnom, pjevačkom i glumačkom pogledu.
Kako bi osigurali kvalitetu svakog tima, godišnje organiziramo od 10 do 12 audicija u nekoliko gradova u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Nakon pronalaska željenih pozicija organiziramo Samarcanda edukacije kako bi raznovrsnost svojih talenata prikazali u najboljem svijetlu.
Samarcanda promovira stipendije za pojedince talentirane u području plesa i pjevanja te surađuje sa akademijama koje djeluju na tim područjima.

Dizajn predstava

Samarcanda tim tokom edukacija i radionica radi na stvaranju scenografija koje su potrebne za produkciju.

Tim scenografa ih sve izrađuje u sjedištu proizvodnje u Vareseu, te naknadno brine o postavljanju istih na lokacijama na kojima će se predstave održati.

Kreatori događaja

Samarcandina krojačka radionica

Stvralačka mreža

Samarcanda ima svoj dizajnerski centar gdje se proizvode svi potrebni rekviziti za održavanje jedne predstave. Skice se izrađuju pomoću tima koji je zadužen za osmišljavanje predstava. Svake godine krojačnica Samarcande proizvede 360 kostima za nastup na pozornici.
Izrada kostima i dostava istih dodjeljena je specijaliziranim krojačkim radnjama, koje uspješno kreiraju i najzahtjevnije ideje Samarcandinog tima u Vareseu.
Samarcandina krojačka radionica u Vareseu se povrh toga bavi i održavanjem svih kostima te bilo kakvim potrebnim popravcima.

 

Umjetnost i inovacija

Sposobnost crteža i postavljanja tradicionalnih scenografija Samarcanda povezuje sa neprestanim istraživanjem novih tehnologija povezanih sa režijom i scenografijom. U Samarcandi je sve rasprostranjenije korištenje digitalnih tehnologija za stvaranje impresivnih scenskih okruženja (trodimenzionalne digitalne pozadine, napredni mapping) ili virtualni hologram.
Sve je češća uporaba tehnoloških djelova na kostimima plesnih skupina.
Samarcanda za svoju produkciju često koristi i led trake i druge slične tehnologije na tržištu koje nude bezbroj novih mogućnosti na pozornici a čiji je način rada koordiniran od strane režije.

Tehnološka strana predstava

Samarcanda video experiences

@ Conflavoro Forum IEL 2019

@ TTG Travel Experience 2019

@ Grimaldi (Barcellona)

@ Castellaneta Marina (TA)

@ Castellaneta Marina (TA)

@ Villasimius (SU)

Podijeli sa nama svoj event!
Kontaktiraj Samarcandu