Digitalna komunikacija

Komunikacijske usluge i digitalni marketing

Samarcanda privlači najbolje talente sa inovativnim marketinškim i komunikacijskim strategijama te nekonvencionalnim metodama.
Prilagodljivo znanje nudimo kao uslugu svim operaterima u turističkom sektoru.
Savjetodavne usluge i primjena modela Samarcanda (SAMA) sastoji se od analize poslovanja i ciljeva, moderniziranja postojećih baza podataka i preobrazbe komunikacijiskih tokova kao rezultat integriranog i personaliziranog projekta komunikacije.

Komunikacijski stroj

Svojom strategijom komunikacije razvili smo integrirani sustav direktnog marketinga baziran na SAMA algoritmu profiliranja i automatizacije.
Principi takvog modela su primjenjivi u bilo kojem business modelu nakon odgovarajuće analize podataka.

0 direktnih komunikacija godišnje
0 aktivnih kampanja
0 grupa za personaliziranu komunikaciju
0 od 100 automatiziranih razgovora

Sama Projekt
Marketing del Turismo

Samarcanda Automation Marketing Achievement

SAMA (Samarcanda Automation Marketing Achievement) je Samarcandin model koji stječe, upravlja i nadopunjuje vlastitu bazu kontakata, upotpunjenu korištenjem automatiziranih tehnologija.
SAMA primjenjuje tehnike automatizacije za planiranje isporuke sadržaja te širenje percepcije branda članovima tima.
Pretvorili smo svoje znanje u algoritam primjenjiv bilo kakvoj potrebi u poljima komunikacije i bilo kojoj automatiziranoj infrakstrukturi koja je integrirana sa već postojećim resursima.

Bez muke nema nauke! Razmišljaj drugačije.

Otkriji kako primjeniti SAMA svom businessu
Kontaktiraj Samarcandu